Home

Grondslag verwerking persoonsgegevens

In het kader van de bestrijding van terrorisme en de bescherming van de nationale veiligheid kan het noodzakelijk zijn om (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Zoals minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid eerder heeft geconstateerd moet voor twee taken de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. Grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen organisaties alléén persoonsgegevens verwerken als ze daar een wettelijke grondslag voor hebben. De AVG kent zes grondslagen: toestemming, uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang van betrokkene of andere personen, algemeen belang of gerechtvaardigd belang Grondslag verwerking persoonsgegevens Heatpoint BV verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen - Toestemming van de betrokken persoon (nieuwsbrieven, overeenkomsten A.De grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Om rechtmatig persoonsgegevens te kunnen verwerken, is het nodig dat die verwerking is gebaseerd op een rechtvaardige grondslag. Dat is onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het geval en dat zal straks onder de nieuwe AVG (of: GDPR) niet anders zijn

Wetsvoorstel wettelijke grondslag voor verwerking

  1. g van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten
  2. g van de betrokken persoon (overeenkomsten
  3. g als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens voor de intake is niet mogelijk vanwege de afhankelijke situatie waarin betrokkene zich ten opzichte van de zorgverlener en gemeente bevindt. Potentiële grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met intake zijn: Publiekrechtelijk taak van de gemeente
  4. g van de betrokken persoon (nieuwsbrieven, overeenkomsten

Grondslagen voor verwerking van persoonsgegeven

Grondslag verwerking persoonsgegevens Grieks Restaurant Mykonos verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen - Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten De verwerking van persoonsgegevens op basis van deze grondslag heeft nog een aantal andere implicaties. De betrokkenen kunnen namelijk op ieder moment de toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens intrekken. Als de betrokkene dit doet dan moet u de verwerking van hun persoonsgegevens ook meteen stoppen Kamerbrief over verbetering juridische grondslag verwerking persoonsgegevens NCTV. Minister Grapperhaus informeert de Tweede Kamer over de werkzaamheden van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Daarbij gaat hij op de (analyse-)taken van de NCTV en de wettelijkegrondslagen die de basis vormen van deze taken..

Om persoonsgegevens te mogen verwerken dien je daarvoor een wettelijke grondslag te hebben. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kent hiervoor zes verschillende grondslagen. Je bent als verwerkingsverantwoordelijke zelf verantwoordelijk om vast te stellen op welke van deze grondslagen je een verwerking kunt baseren De AVG (GDPR) kent 6 grondslagen. Om persoonsgegevens te mogen verwerken, moet je gebruik kunnen maken van een van deze grondslagen. Kan dat niet, dan mag je ook de persoonsgegevens niet verwerken. Soms kun je zelfs uit meerdere grondslagen kiezen. Iene miene mutte doen is dan niet zo verstandig het ontbreken van noodzaak of grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. De wetgever heeft ervoor gekozen om hetgeen de materiewetten4 regelen over de verwerking van persoonsgegevens niet verder aan te vullen (bijvoorbeeld met een kaderwet of met bepalingen die zien op verwerking van persoonsgegevens bij een integrale werkwijze)

Grondslag voor het verwerken persoonsgegevens en

Privacyverklaring, Grondslag verwerking persoonsgegeven

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Grondslag verwerking persoonsgegevens Stucadoorsbedrijf Nievaart en van Goozen verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten Grondslag verwerking persoonsgegevens SHS Cleaning verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen - Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten

Grondslag verwerking persoonsgegevens Willdoo B.V. verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen - Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten Grondslag verwerking persoonsgegevens Plant Care Education verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen - Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten Grondslag verwerking persoonsgegevens Rook en Zn B.V. verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen - Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten

Kamerbrief over verbetering juridische grondslag

Vleesz.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Vleesz.nl Oostdijk 43 3261 KC Oud-Beijerland info@vleesz.nl 0186 685 450 2) Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens Vleesz.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen Grondslag voor verwerking noodzakelijkheidstoets OV-chipkaart en afvalpas OV-Chipkaart en Afvalpas. Twee uitspraken over de grondslag van verwerking: de rechtbank Gelderland heeft op 5 september 2019 twee uitspraken gedaan in geschillen met de Autoriteit Persoonsgegevens Grondslag verwerking persoonsgegevens Hazenbosch E-commerce verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen Toestemming van de betrokken persoon (overeenkomsten

Zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

Grondslag verwerking persoonsgegevens De Lange Bouw B.V. verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen - Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. De AVG geeft regels over welke doelen gerechtvaardigd zijn. Elke verwerking van persoonsgegevens moet teruggevoerd kunnen worden op één van de verwerkingsgrondslagen die in artikel 6 van de AVG worden genoemd Grondslag verwerking persoonsgegevens Aannemersbedrijf Van Baaijen B.V. verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen - Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten

Jurist voor Online Ondernemers Charlotte's Law & Fine Print

Grondslag verwerking persoonsgegevens Home Intermodal Transport B.V. verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen - Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten 2. Persoonsgegevens, doel en grondslag van de verwerking Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden met een vooraf omschreven doel en als daarvoor een grondslag bestaat. Ook mag de verwerking ervan niet verder gaan dan nodig is. De meeste persoonsgegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Zo vragen w

Bij de verwerking van deze gegevens via de afvalpas is om die reden de privacyregelgeving van toepassing: zonder wettelijke grondslag is het verboden om persoonsgegevens te verwerken. In deze blogpost zal ik uitleggen welke grondslagen de Wet bescherming persoonsgegevens biedt om persoonsgegevens te mogen verwerken met een afvalpas Een tweede basisbeginsel voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens is de aanwezigheid van een juridische grondslag voor ieder verwerkingsdoeleinde.Deze vereiste is een tweede garantie voor de betrokkene, aangezien de organisatie moet stilstaan bij de wijze waarop persoonsgegevens zullen worden verwerkt.Het is belangrijk om hierbij stil te staan aangezien het transparantiebeginsel. Verwerkingsbeginselen en grondslagen voor verwerking. Een organisatie mag alleen persoonsgegevens verwerken indien deze verwerking voldoet aan de verwerkingsbeginselen uit artikel 5 lid 1 AVG. Rechtmatig, behoorlijk en transparant. Artikel 5 lid 1 onder a bepaalt dat een verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant moet zijn persoonsgegevens (zoals etniciteit, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, religie of politieke opvattingen) een grondslag heeft - deze verwerking is immers noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang (artikel 9, tweede lid, onder g, AVG) - is het gewenst deze wettelijke grondslag te expliciteren. Er zal daarom een expliciete. Zoals in een eerdere blog aangegeven moeten de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, gerechtvaardigd zijn (artikel 8 Wbp/artikel 6 AVG). Er moet een 'grondslag' voor zijn. Hieronder wordt een aantal grondslagen voor 'gewone' persoonsgegevens weergegeven (dus niet de bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot politieke voorkeur, geloof of.

AVG nader toegelicht #1: Toestemming in arbeidsrelaties

Zonder grondslag is de verwerking onrechtmatig. Merk op dat 'een convenant' niet in het lijstje staat. We keren terug naar het voorbeeld waarin de gemeente en een woningcorporatie persoonsgegevens delen om zo woonoverlast te bestrijden. De rechtmatigheid van de verwerking kan niet gebaseerd worden op het convenant. Want dit is geen grondslag Toestemming als grondslag voor verwerking Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen organisaties alleen persoonsgegevens verwerken wanneer ze hier een grondslag voor hebben. Toestemming is één van de grondslagen. Een betrokkene kan toestemming geven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens Grondslag verwerking Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang 7 Grondslag verwerking Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen indien aan één van de onderstaande voorwaarden is voldaan: a. De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan SOVOT is opgedragen. b Anders dan onder de Wet bescherming persoonsgegevens, zijn strafrechtelijke persoonsgegevens geen bijzondere persoonsgegevens. Uitzonderingen. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden, behalve als je je kunt beroepen op een wettelijke uitzondering én een van de grondslagen voor het verwerken van 'gewone' persoonsgegevens

Dit geldt ook voor het uitwisselen van persoonsgegevens met andere zorgverleners die rechtstreeks bij de behandeling zijn betrokken, zoals medisch specialisten. Zolang dit gebeurt in het kader van de behandeling, is de behandelingsovereenkomst de grondslag van de verwerking van medische persoonsgegevens In de privacyvoorwaarden moet je zo duidelijk mogelijk omschrijven met welk doel en op basis van welke wettelijke grondslag je (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt. De doelen kunnen simpel zijn, zoals het afleveren van een pakket op het juiste adres, maar ook complex, zoals het laten functioneren van je elektronisch boekhoudprogramma Grondslag verwerking persoonsgegevens Autohuis Jan Benschop B.V. verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen - Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten De verantwoordelijke moet op grond van de AVG een grondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken. Dit geldt dus ook wanneer een organisatie persoonsgegevens verwerkt met wifi-tracking. De AVG somt in artikel 6, lid 1, zes mogelijke grondslagen op voor de verwerking van persoonsgegevens De verwerking van persoonsgegevens die op de toestemming berust, dient dan direct te worden gestopt. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een (te sluiten) overeenkomst.Het dient bij deze grondslag te gaan om een rechtmatige (voorgenomen) overeenkomst waarbij de betrokkene partij is

c. Indien Conexus persoonsgegevens verwerkt op de grondslag van artikel 7 on-der a of artikel 7 onder d van dit reglement, kan de betrokkene bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. In dat geval staakt Conexus de verwerking van de betreffende persoonsgegevens, behalve als naar het oor De verwerking is rechtmatig. Om persoonsgegevens te mogen verwerken is een wettelijke grondslag vereist. De volgende verwerkingsgronden kunnen voor wetenschappelijk onderzoek worden aangewend: De verwerking is noodzakelijk voor behartiging van de gerechtvaardigde belangen. Let op

Het zorgt onder andere voor kwalitatief modern onderwijs en een goede talentontwikkeling voor de leerling. Met Boekloos zijn de leerlingen verzekerd van een laptop die optimaal past bij het specifieke leerpad én de onderwijsinstelling verliest geen tijd aan het faciliteren van digitale leermiddelen. Een win-win situatie Eaton respecteert uw voorkeuren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Het volgende privacybeleid is afgestemd op de verschillende manieren waarop uw persoonsgegevens door Eaton worden verzameld. Kom meer te weten over de juridische grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld de naam, geboortedatum en het adres van een persoon. Om de privacy te beschermen van levende personen is sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Het maken van een index op persoonsnamen en op geboortedata is volgens de AVG een vorm van verwerking van persoonsgegevens

Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door mij, Johannes Treuren, opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst, en worden 15 jaar bewaard conform de bewaartermijn van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) (3) Wettelijke grondslag voor verwerking / categorieën van persoonsgegevens onderhevig aan verwerking Wij verwerken de volgende categorieën van uw persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslag zoals voorzien in de GDPR (artikel 6 en 7). De wettelijke basis is afhankelijk van het soort persoonsgegeven dat we verzamelen Wetsvoorstel wettelijke grondslag voor verwerking persoonsgegevens NCTV naar Raad van State. In het kader van de bestrijding van terrorisme en de bescherming van de nationale veiligheid kan het noodzakelijk zijn om (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Wetsvoorstel wettelijke grondslag voor verwerking persoonsgegevens NCTV naar Raad van State July 12, 2021 / BijzonderStrafrecht.nl In het kader van de bestrijding van terrorisme en de bescherming van de nationale veiligheid kan het noodzakelijk zijn om (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken door de Nationaal Coördinator. Wetsvoorstel wettelijke grondslag voor verwerking persoonsgegevens NCTV naar Raad van State. Posted on July 9, 2021 by Rijksoverheid July 9, 2021.

Persoonsgegevens verwerken: 6 grondslagen AVG DP

persoonsgegevens (zoals etniciteit, seksueel gedrag of seksuele ge richtheid, religie of politieke opvattingen) een grondslag heeft - deze verwerking is immers noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang (artikel 9, tweede lid, onder g, AVG) - is het gewenst deze wettelijke grondslag te expliciteren. Er zal d aarom een expliciete. Grondslag verwerking persoonsgegevens Adcim B.V. verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen - Toestemming van de betrokken persoon (overeenkomsten) - Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkoms sturen over de voortgang van de versterking van de grondslag van de NCTV voor de verwerking van persoonsgegevens. In de brief van 21 mei 2021 aan uw Kamer 1 ben ik nader ingegaan op de manier waarop de wettelijke grondslag zal worden versterkt voor specifieke werkzaamheden van d e NCTV waarbij de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. Grondslag verwerking persoonsgegevens R. Westra Recycling verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen - Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten Grondslag verwerking persoonsgegevens Megafa, Giet- en Spuitgietwerk Utrecht B.V. verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen - Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten

Grondslag verwerking persoonsgegevens Van Engelen Caravans verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen - Toestemming van de betrokken persoon (nieuwsbrieven, overeenkomsten Grondslag verwerking persoonsgegevens Beauty Salon Magic VOF verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen - Toestemming van de betrokken persoon (overeenkomsten) - Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkoms Grondslag verwerking persoonsgegevens Roelofs Groothandel in Vlees B.V. verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen - Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten Dat brengt logischerwijs met zich mee dat de grondslag in ieder geval niet in artikel 8 sub e Wbp gelegen kan zijn. Die grondslag ziet namelijk op verwerking van persoonsgegevens door bestuursorganen, dan wel de verstrekking van die gegevens aan bestuursorganen. In de woorden van de Hoge Raad: 3.6. Opmerking verdient nog het volgende Verbetering juridische grondslag verwerking persoonsgegevens NCTV Download Download Indieners. Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid 12 april 2021. 32761-180. Justitie en Veiligheid. Brief regering. Activiteiten. 20-04-2021. Regeling van werkzaamheden

Privacy policy - Papenburg Orthopedie BV

AVG: de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegeven

  1. g een nieuwsbrief te versturen - Uw betaling te kunnen verwerke
  2. g van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten
  3. Daarom is de grondslag voor verwerking van persoonsgegevens het uitvoeren van een overeenkomst. Dat de salarisgegevens van de medewerkers elk jaar met de belastingdienst worden gedeeld is een wettelijke verplichting voor elke organisatie, en valt dus onder die grondslag

Geen verwerking persoonsgegevens Jan Willemsen is de leider van de Merenwijk groep, hij heeft een strafblad en vertoont agressief gedrag. Wel verwerking persoonsgegevens Met name in stap 1 van het werkproces worden nog geen persoonsgegevens verwerkt; is dit toch het geval, dan moet dit binnen de regels van de privacywetgeving passen De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een handig stappenplan opgesteld om je te helpen bepalen welke grondslag van toepassing is. Daarnaast benadrukt de AP dat het vaststellen van een grondslag nog niet voldoende is, de grondslag moet ook gedeeld worden in de privacyverklaring van het bedrijf Grondslag verwerking persoonsgegevens Eethuis de Waag verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen - Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten Grondslag verwerking persoonsgegevens Glasatelier Glasario verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen - Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten Grondslag voor verwerking persoonsgegevens De Waal Personeel bemiddeld in het vinden van een baan door werknemers en werkgevers bij elkaar te brengen. Wanneer je van deze dienst gebruikt maakt, hebben wij jouw persoonsgegevens nodig. Jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken wij volgens de richtlijnen van de AVG. Wij gebruike

5. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens . In de onderstaande tabel worden de verschillende typen persoonsgegevens die we verzamelen en de grondslag voor de verwerking van deze gegevens beschreven Dit houdt onder andere in dat voor de verwerking van persoonsgegevens een 'rechtmatige grondslag' bestaat. Zo is een verwerking bijvoorbeeld rechtmatig indien er sprake is van toestemming, de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan wel in het kader van de gerechtigde belangen van de. 1. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van HRM Johan Vandendriessche, advocaat 20 juni 2011. 2. Verwerking van persoonsgegevens: enkele algemene overwegingen Toelichting van de basisprincipes inzake de verwerking vanpersoonsgegevens in het algemeen en toegelicht in de context van HRM. 3 Paragraaf 2.De verwerking van bijzondere persoonsgegevens Artikel 16 De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging is verboden behoudens het bepaalde in deze paragraaf

De grondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken hangt af van het doel van de verwerking. De volgende grondslagen kunnen van toepassing zijn: Uitvoering van een overeenkomst : indien wij uw persoonsgegevens moeten verwerken ten behoeve van een overeenkomst die wij met u hebben, of om deze overeenkomst tot stand te laten komen. Indien een werknemer instemt om BHV'er te zijn, dan is de grondslag 'voldoen aan een wettelijke verplichting' voldoende voor het verwerken van de persoonsgegevens. De gemeente heeft dan wel weer de plicht de te verwerken persoonsgegevens op te nemen in het register van verwerkingsactiviteiten alsmede de BHV'er(s) te informeren over.

Voor deze verwerking van persoonsgegevens is een grondslag nodig als bedoeld in artikel 8 Wbp respectievelijk artikel 6 AVG. 2 Grondslag gegevensverwerking werkgever Tussen de werkgever en de werknemer (kandidaat) is een arbeidsovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst biedt grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens van de werknemer door d Grondslag: De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het afsluiten van de overeenkomst of omdat we een wettelijke verplichting hebben. B. Verwerking van gegevens om een overeenkomst uit te kunnen voeren. Als u een overeenkomst met ons sluit zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verzamelen De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons voor het beheer van uw Polestar ID-account, het aan u leveren van de volledige functionaliteit in samenhang met Polestar ID en het verschaffen van toegang tot onze services die een Polestar ID-account vereisen, is dat deze verwerking noodzakelijk is voor de. De juridische naam voor die redenen is grondslagen. Je hebt dus een grondslag nodig om persoonsgegevens te mogen verwerken. Het is de verantwoordelijkheid van Tilburg University om te beoordelen welke grondslag van toepassing is op de verwerking. Die grondslag moet dus bepaald worden voordat wordt begonnen met het verwerken van gegevens Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur. In dit besluit wordt verstaan onder: afnemer van DigiD en DigiD Machtigen: een overheidsorgaan dat, of een rechtspersoon met een wettelijke taak, niet zijnde een overheidsorgaan, die bij de uitoefening van zijn taak of bevoegdheid een dienst aanbiedt voor elektronisch verkeer tussen hem en gebruikers van DigiD.

Grondslag nodig voor persoonsgegevens verwerken onder AVG

  1. g van persoonsgegevens in de zorgsector ligt natuurlijk extra gevoelig. Dit zijn de 6 belangrijkste beginselen: Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie; Er moet een wettelijke grondslag zijn om op een.
  2. g met deelname aan een onderzoek, en, anderzijds, de toestem
  3. De Makelaar is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG en andere wet- en regelgeving naleven. Persoonsgegevens die wij verwerken, grondslag en doeleinden Klante

De grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd bedrijfsbelang van de Bijenkorf. De juridische grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens die door middel van cookies wordt verkregen, is jouw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor jouw privacy) Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Vis & Van Reydt Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Grondslag verwerking persoonsgegeven

Grondslag verwerking persoonsgegevens gezondheidszorg

c. Indien het bevoegd gezag persoonsgegevens verwerkt op de grondslag van ar-tikel 7 onder a of artikel 7 onder d van dit reglement, kan de betrokkene be-zwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. In dat geval staakt het bevoegd gezag de verwerking van de betreffende persoonsgege Een verwerking kan niet ten grondslag worden gelegd aan een vordering van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak of artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek, voor zover degene di door deze verwerking wordt getroffen, daartegen bezwaar heeft Debat over de werkwijze van de NCTV. Activiteiten. 1. Verbetering juridische grondslag verwerking persoonsgegevens NCTV. 3. MOTIES INGEDIEND TIJDENS HET DEBAT. 2. Reactie op verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 april 2021, over de werkwijze van de NCTV. Home De verdere verwerking van de persoonsgegevens door het college is om dezelfde redenen als die van het melden van de gegevens met het oorspronkelijke doel verenigbaar. Voor wat betreft de grondslag van de verwerking door het college van burgemeester en wethouders is het volgende van belang. De omschrijving van de doeleinden is specifiek gericht. Je mag persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of voor een overeenkomst van opdracht tussen jou en de Betrokkene. A ls een overeenkomst niet goed kan worden uitgevoerd zonder de verwerking van de Persoonsgegevens, is er sprake van een noodzakelijkheid.. V oorbeelden: . het aangaan van een overeenkomst voor een financieel product of een.

“Gegeven is gegeven!” Ook voor foto’s? En als ik mijn

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - afhandelen van uw betalingen - Verzenden van nieuwsbrieven en/of folders Geautomatiseerde besluitvorming De vereniging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen. persoonsgegevens precies worden verwerkt voor welke doeleinden, kun je contact met ons opnemen (zie ook artikel 11). 5. Grondslag verwerking persoonsgegevens Producent verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: - Wettelijke verplichting, bijv. in het kader van d als de wettelijke grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens het nakomen van een overeenkomst is of toestemming. We sturen u of een door u aangewezen persoon/organisatie een kopie van uw gegevens in algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm als dat technisch haalbaar is en als het door u uitoefenen van dit recht geen nadelige. De verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van de zieke werknemer is doorgaans gebaseerd op artikel 21, eerste lid, Wbp. Artikel 21, tweede lid, Wbp vereist dat deze verwerking plaatsvindt door personen die zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht

Wwft en AVG | Grondslag cliëntenonderzoek | RWV AdvocatenToestemming als grondslag voor gegevensverwerkingAVG: Mag ik deze persoonsgegevens verwerken? | VersaPrivacy - Robert Vijn Traktoren B